Stichting Max Cohen Fonds (opgericht in 1948)

Het doel van het Max Cohen Fonds volgens de statuten:

“De stichting heeft tot doel het al dan niet onder bepaalde voorwaarden verlenen van financiële steun aan Nederlanders, die door maatschappelijike omstandigheden zijn of worden belemmerd in het verkrijgen van de hun passende opleiding en vorming en die, terzake van een studie of opleiding, niet in aanmerking komen voor (voldoende) financiële steun van overheidswege en niet bij machte zijn om zelf in de (volledige) financiering te voorzien.

Hierbij wordt gedacht aan het helpen van hen die:

  • Terwijl zij reeds een inkomen uit arbeid hebben, ernaar streven door het volgen van een studie of opleiding hun kennis en ontwikkeling te vergroten met het doel om een meer passende positie te bereiken;
  • Nog geen inkomen uit arbeid hebben en die een studie of opleiding volgen of willen volgen welke op zichzelf uitzicht biedt op het verkrijgen daarvan”.

Met andere woorden:

Het Max Cohen Fonds is er voor mensen, die door moeilijke omstandigheden in hun leven niet of onvoldoende een hun passende opleiding hebben kunnen voltooien, met als gevolg een achterblijvend inkomen uit arbeid of afhankelijkheid van een uitkering. De mensen, die vastbesloten zijn om de opgelopen achterstand door middel van een studie of opleiding te herstellen en gemotiveerd zijn om zo een passende betaalde positie te verwerven, willen wij graag helpen met een bijdrage in de kosten ervan.